aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Höckerschwan


latin_name

Cygnus olor

English name

Mute Swan

broedparen 2013-2015

7000-9000

winteraantallen 2013-2015

38.000-46.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie