Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grauwe Klauwier


Wetenschappelijke naam

Lanius collurio

English name

Red-backed Shrike

Broedparen 2013-2015

340-470

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data