Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Buidelmees


Wetenschappelijke naam

Remiz pendulinus

English name

Eurasian Penduline Tit

Broedparen 2013-2015

45-75

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data