Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Flamingo


Wetenschappelijke naam

Phoenicopterus roseus

English name

Greater Flamingo

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

15-20

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok