Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kuifmees


Wetenschappelijke naam

Lophophanes cristatus

English name

European Crested Tit

Broedparen 2013-2015

13.000-16.000

Winteraantallen 2013-2015

40.000-50.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen