Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Matkop


Wetenschappelijke naam

Poecile montanus

English name

Willow Tit

Broedparen 2013-2015

10.000-15.000

Winteraantallen 2013-2015

30.000-45.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen