aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Mönchsmeise


latin_name

Poecile montanus

English name

Willow Tit

broedparen 2013-2015

10.000-15.000

winteraantallen 2013-2015

30.000-45.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen