Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Glanskop


Wetenschappelijke naam

Poecile palustris

English name

Marsh Tit

Broedparen 2013-2015

13.000-15.000

Winteraantallen 2013-2015

40.000-50.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen