Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Staartmees


Wetenschappelijke naam

Aegithalos caudatus

English name

Long-tailed Tit

Broedparen 2013-2015

23.000-28.000

Winteraantallen 2013-2015

50.000-100.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen