Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Baardman


Wetenschappelijke naam

Panurus biarmicus

English name

Bearded Reedling

Broedparen 2013-2015

1400-2100

Winteraantallen 2013-2015

5000-7000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen