Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Bearded Reedling


Scientific name

Panurus biarmicus

Dutch name

Baardman

Breeding pairs 2013-2015

1400-2100

Winter numbers 2013-2015

5000-7000

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983