aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Trauerschnäpper


latin_name

Ficedula hypoleuca

English name

European Pied Flycatcher

broedparen 2013-2015

19.000-23.000

winteraantallen 2013-2015

0

aantallen

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

 

presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

 

veranderingen

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie

 

combinatie

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen