Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bonte Vliegenvanger


Wetenschappelijke naam

Ficedula hypoleuca

English name

European Pied Flycatcher

Broedparen 2013-2015

19.000-23.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie