aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Trauerschnäpper


latin_name

Ficedula hypoleuca

English name

European Pied Flycatcher

broedparen 2013-2015

19.000-23.000

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen