Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Vliegenvanger


Wetenschappelijke naam

Ficedula parva

English name

Red-breasted Flycatcher

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok