Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ooievaar


Wetenschappelijke naam

Ciconia ciconia

English name

White Stork

Broedparen 2013-2015

825-1000

Winteraantallen 2013-2015

500-750

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen