Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Iberische Tjiftjaf


Wetenschappelijke naam

Phylloscopus ibericus

English name

Iberian Chiffchaff

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data