Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Siberische Tjiftjaf


Wetenschappelijke naam

Phylloscopus collybita tristis

English name

Siberian Chiffchaff

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5-25

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data