aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Tienschan-Laubsänger


latin_name

Phylloscopus humei

English name

Hume's Leaf Warbler

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

0-2

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data