aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Gartengrasmücke


latin_name

Sylvia borin

English name

Garden Warbler

broedparen 2013-2015

80.000-140.000

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie