Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grasmus


Wetenschappelijke naam

Curruca communis

English name

Common Whitethroat

Broedparen 2013-2015

120.000-200.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie