Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Orpheusspotvogel


Wetenschappelijke naam

Hippolais polyglotta

English name

Melodious Warbler

Broedparen 2013-2015

5-10

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok