Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Karekiet


Wetenschappelijke naam

Acrocephalus arundinaceus

English name

Great Reed Warbler

Broedparen 2013-2015

110-150

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

 

Presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

 

Veranderingen

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie

 

Combinatie

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data