aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Drosselrohrsänger


latin_name

Acrocephalus arundinaceus

English name

Great Reed Warbler

broedparen 2013-2015

110-150

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data