Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rietzanger


Wetenschappelijke naam

Acrocephalus schoenobaenus

English name

Sedge Warbler

Broedparen 2013-2015

26.000-32.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie