Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Snor


Wetenschappelijke naam

Locustella luscinioides

English name

Savi's Warbler

Broedparen 2013-2015

1900-2400

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie