Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Sprinkhaanzanger


Wetenschappelijke naam

Locustella naevia

English name

Common Grasshopper Warbler

Broedparen 2013-2015

5100-6200

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie