Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Sprinkhaanzanger


Wetenschappelijke naam

Locustella naevia

English name

Common Grasshopper Warbler

Broedparen 2013-2015

5100-6200

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen