Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Graszanger


Wetenschappelijke naam

Cisticola juncidis

English name

Zitting Cisticola

Broedparen 2013-2015

6-28

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data