Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Cetti's Zanger


Wetenschappelijke naam

Cettia cetti

English name

Cetti's Warbler

Broedparen 2013-2015

550-1100

Winteraantallen 2013-2015

1500-4000

Aantallen

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

Presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

Veranderingen

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

Combinatie

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data