Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Cetti's Zanger


Wetenschappelijke naam

Cettia cetti

English name

Cetti's Warbler

Broedparen 2013-2015

550-1100

Winteraantallen 2013-2015

1500-4000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data