Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zanglijster


Wetenschappelijke naam

Turdus philomelos

English name

Song Thrush

Broedparen 2013-2015

110.000-180.000

Winteraantallen 2013-2015

5000-12.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes