Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zanglijster


Wetenschappelijke naam

Turdus philomelos

English name

Song Thrush

Broedparen 2013-2015

110.000-180.000

Winteraantallen 2013-2015

5000-12.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok