Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kramsvogel


Wetenschappelijke naam

Turdus pilaris

English name

Fieldfare

Broedparen 2013-2015

10-25

Winteraantallen 2013-2015

200.000-500.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes