Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Zilverreiger


Wetenschappelijke naam

Egretta garzetta

English name

Little Egret

Broedparen 2013-2015

35-76

Winteraantallen 2013-2015

300-500

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data