Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Common Blackbird


Scientific name

Turdus merula

Dutch name

Merel

Breeding pairs 2013-2015

650.000-1.100.000

Winter numbers 2013-2015

2.000.000-3.000.000

Terug naar alle kaarten

Wintering distribution 2013-2015