Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Merel


Wetenschappelijke naam

Turdus merula

English name

Common Blackbird

Broedparen 2013-2015

650.000-1.100.000

Winteraantallen 2013-2015

2.000.000-3.000.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen