Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodborsttapuit


Wetenschappelijke naam

Saxicola rubicola

English name

European Stonechat

Broedparen 2013-2015

15.000-18.000

Winteraantallen 2013-2015

200-1000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie