Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodsterblauwborst


Wetenschappelijke naam

Luscinia svecica svecica

English name

Red-spotted Bluethroat

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok