aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Blaukehlchen


latin_name

Luscinia svecica

English name

Bluethroat

broedparen 2013-2015

11.000-14.000

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie