Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Noordse Nachtegaal


Wetenschappelijke naam

Luscinia luscinia

English name

Thrush Nightingale

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

 

Presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

 

Veranderingen

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

 

Combinatie

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data