aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Sprosser


latin_name

Luscinia luscinia

English name

Thrush Nightingale

broedparen 2013-2015

0-1

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data