Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Heggenmus


Wetenschappelijke naam

Prunella modularis

English name

Dunnock

Broedparen 2013-2015

175.000-225.000

Winteraantallen 2013-2015

300.000-600.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes