aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Heckenbraunelle


latin_name

Prunella modularis

English name

Dunnock

broedparen 2013-2015

175.000-225.000

winteraantallen 2013-2015

300.000-600.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie