Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Winterkoning


Wetenschappelijke naam

Troglodytes troglodytes

English name

Eurasian Wren

Broedparen 2013-2015

400.000-600.000

Winteraantallen 2013-2015

1.000.000-2.000.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie