Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witte Kwikstaart


Wetenschappelijke naam

Motacilla alba alba

English name

White Wagtail

Broedparen 2013-2015

70.000-110.000

Winteraantallen 2013-2015

2000-8000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes