Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Gele Kwikstaart


Wetenschappelijke naam

Motacilla cinerea

English name

Grey Wagtail

Broedparen 2013-2015

220-360

Winteraantallen 2013-2015

500-1000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok