Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Engelse Kwikstaart


Wetenschappelijke naam

Motacilla flava flavissima

English name

Yellow Wagtail

Broedparen 2013-2015

10-20

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes