Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Gele Kwikstaart


Wetenschappelijke naam

Motacilla flava

English name

Western Yellow Wagtail

Broedparen 2013-2015

40.000-70.000

Winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data