Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Waterpieper


Wetenschappelijke naam

Anthus spinoletta

English name

Water Pipit

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5000-10.000

Aantallen

 

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

Presentie

 

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

Veranderingen

 

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

Combinatie

 

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen